Kategorilista: Rikspolitik

Nov 13

Det är dags att stoppa skitlivet | Daniel Swedin | Ledarkrönika | Ledare | Aftonbladet

Otrygg – men samma skyldigheter På svensk arbetsmarknad pågår ett långsamt systemskifte. Hela idén om vad det innebär att vara anställd håller på att förändras. Tryggheten och rättigheterna försvinner, men ansvaret och skyldigheterna är de samma. Det är dags att vi börjar förhålla oss till det nu. Men från regeringens sida har man valt att …

Fortsätt läsa »